Büyük Balkan Turlarımızda 6 Ülke Ve Ortalama 18 Şehir Geziyoruz. Tüm Bu Süreci Bölgenin Seçkin Otellerinde  6 Gece Konaklama Ve 7 Gün Tam Gezi Olarak Geçiriyoruz.

Büyük Balkan Turlarımızda Gezilecek Ülkeler 

- Kuzey Makedonya 

- Karadağ ( Montenegro )

- Sırbistan 

- Bosna Hersek 

- Kosova 

- Arnavutluk

 

Büyük Balkan Turlarımızda Gezilecek Şehirler 

Üsküp / Belgrad  / Saraybosna / Konjic / Mostar / Blagaj / Medjugorje / Trebinje / Kotor / Budva / İşkodra

Prizren / Tetova ( Kalkandelen ) / Ohrid / Sveti Naum / Resne / Bitola ( Manastır )

 

2024 Büyük Balkan Tarihlerimiz 

Sunexpress HavaYolları Tarifeli Uçuş İle Antalya'dan Direkt Aktarmasız Uçuşlar 

29 Mayıs - 5 Haziran / 16 Haziran - 23 Haziran  / 10 Temmuz - 17 Temmuz / 06 Ağustos - 13 Ağustos  / 22 Eylül - 29 Eylül 

 

KUZEY MAKEDONYA 

RESMİ DİLİ 

Makedonca ülkenin resmi dilidir; ancak çok uluslu yapısı nedeniyle ülkede Arnavutça, Boşnakça, Sırpça ve Türkçe dilleri de konuşulmaktadır. 

TARİHİ

Makedonya Antik Çağ'a Kadar Uzanan Bir Tarihe Sahiptir. Ülke Persler'den Büyük İskender'e , Büyük İskender'den Roma İmparatorluğuna Devir Olmuştur. 600 Yıl Kadar Osmanlı Egemenliğinde Kalan Bölge Rumeli Topraklarının Önemli Bir Kısmını Oluşturmaktadır. Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ülkelerinden Biri Olan Makedonya 1991 Yılında Bağımsızlığını İlan Etmiştir.

COĞRAFİ 

Kuzey Makedonya, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte ağaç hattının üzerinde yükselen birçok zirve ile büyük ölçüde dağlıktır.

PARA BİRİMİ 

Makedonya Dinarı 

NÜFUS DAĞILIMI

Kuzey Makedonya, Etnik Çeşitlilik Bakımından Çok Zengindir. Buradaki Etnik Gruplar Ve Yoğunlukları Şu Şekilde:

%58,4 Makedon , %24,3 Arnavut , %3,9 Türk , %2,5 Çingene , %1,3 Sırp , %0,9 Boşnak , %0,5 Arumen (Megleno-Rumenler dahil) , %8,2 diğer / belirtilmemiş

 

SIRBİSTAN

RESMİ DİLİ

Sırpça (Sırp Kiril: српски језик, Latin: srpski jezik), Slav dillerinin güney grubuna ait, çoğunlukla Sırplar tarafından konuşulan dil.

 

TARİHİ

 

Sırbistan, Tarihi Boyunca Birçok Farklı Kültür Ve Devletin Etkisi Altında Kalmıştır. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Gibi Büyük Devletlerin Yönetimi Altında Kalmıştır. Bu Nedenle Sırbistan, Tarihi Boyunca Farklı Etnik Kökenlerin Karışımıyla Oluşmuştur.Ortak Tarih Nedeniyle Ülkede Yoğun Şekilde Osmanlı Kültürü Ve İzlerini Görmek Mümkündür.

COĞRAFİ

Sırp Cumhuriyeti'nin en önemli nehirleri SavaDrina ve Neretva nehirleridir. Sırp Cumhuriyeti'nde 63 belediye vardır.

PARA BİRİMİ 

Sırp Dinarı

NÜFUS DAĞILIMI

%83 Sırp, %4 Macar, %2 Boşnak, %1 Karadağlı, %10 Diğer (Arnavut, Roman vd.)

 

KOSOVA

RESMİ DİLİ

Arnavutça Ve Sırpça

TARİHİ

Balkanlarda yer alan küçük bir ülke olan Kosova, 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı olarak ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığının ilanı sonrasında Avrupa Birliği’ne giren Kosova günümüzde 116 ülke tarafından resmen tanınmaktadır. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla Sırbistan’ın hakimiyeti altına giren Kosova, 1999 yılında NATO’nun müdahalesiyle Sırbistan idaresinden ayrılmıştır.

COĞRAFİ

Denize kıyısı olmayan ve küçük bir ülke olan Kosova Balkanlar’da yer alan bir Avrupa ülkesidir. Kuzey ve doğuda Sırbistan’la sınır komşusudur. Güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile, batıda ise Karadağ ile komşudur. 

PARA BİRİMİ 

Euro

NÜFUS DAĞILIMI

% 92,9 Arnavut , %1,6 Boşnak , %1,5 Sırp , %1,1 Türk , %2,9 Diğer

 

ARNAVUTLUK

RESMİ DİLİ

Arnavutça

TARİHİ

1991 Yılında Sosyalist Cumhuriyet Dağılmış Ve Arnavutluk Kurulmuştur.

COĞRAFİ

Güneydoğu Avrupa’da, Adriyatik Denizi kıyısında yer almakta olup, kuzey ve kuzeydoğuda Karadağ, Kosova, doğuda Makedonya, güney ve güneybatıda Yunanistan ile komşudur.

PARA BİRİMİ 

Lek

 

KARADAĞ

RESMİ DİLİ 

Sırpça, Karadağca, Boşnakça, Arnavutça

TARİHİ

1991 yılında Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte diğer federasyon üyeleri bağımsızlığını ilan ederken, Karadağ, Sırbistan’ın baskısıyla 1992’de oluşturulan Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nde yer almış, 2003 yılında birlik Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği ismini almıştır. Ancak bu süreç de fazla uzun sürmemiş ve Karadağ 21 Mayıs 2006’da gerçekleştirilen referandumun ardından 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.

COĞRAFİ

Güneydoğu Avrupa’da yer alan Karadağ’ın batısında Adriyatik Denizi, doğusunda Sırbistan ve Kosova, kuzeyinde Bosna-Hersek, güneyinde ise Arnavutluk bulunmaktadır.

PARA BİRİMİ

Euro

 

BOSNA HERSEK 

RESMİ DİLİ 

Boşnakça

TARİHİ

1990'larda Yugoslavya'nın Zayıflama Ve Parçalanmaya Başlaması İle Birlikte Bosna-Hersek de Şubat 1992’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 7 Nisan 1992’de ABD ve diğer Batılı ülkelerce tanınan Bosna-Hersek’in 22 Mayıs 1992’de de Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmiştir.

COĞRAFİ

Güneydoğu Avrupa’da, Balkan yarımadasında yer alan Bosna-Hersek; Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan arasındadır.

PARA BİRİMİ

Konvertibil Mark